ทำไมต้อง RBAC

ทักษะชีวิต

N

RBAC Gallery

N

บรรยากาศ

N

หลักสูตร 3+1

N

เรียนกับมืออาชีพ

N

ทักษะชีวิต

N

กิจกรรมรับน้อง

RBAC Discovery

Life Skill

เราไม่ได้สอนแค่บทเรียนวิชาการแต่เรายังเน้นให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตฉุกเฉิน การว่ายน้ำและทักษะป้องกันตัวเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป บัณฑิตทุกคนจะเป็นพลเมืองที่ยอดเยี่ยมของประเทศ​ชาติ