ทำไมต้อง RBAC

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

N

RBAC Gallery

N

บรรยากาศ

N

หลักสูตร 3+1

N

เรียนกับมืออาชีพ

N

ทักษะชีวิต

N

กิจกรรมรับน้อง

RBAC Fitness

ศูนย์ฟิตเนส การบริการด้านการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยจัดเตรียมอุปกรณ์
พร้อมให้บริการกับนิสิต โดยทำเปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์

Studio 306

การบริการด้านการเรียนการสอนในแขนงวิชาสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ Studio 306 เพื่อรองรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  • ห้อง DJ
  • ห้องบันทึกเสียง
  • ห้องจัดรายการ
  • ห้องสตูดิโอ
  • ห้องจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย

Olympic Size Swimming Pool

มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกเพื่อให้นิสิตได้ใช้บริการ
และทำการเรียนการสอนให้กับนิสิตทำเรียนในวิชาว่ายน้ำ ทำการเปิดบริการทุกวัน

RBAC Place & BoyS’

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยของนิสิตที่มีบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน เป็นแหล่งอบรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย โดยมีอาจารย์ประจำหอพักเป็นผู้ดูแลนิสิตหอพัก

 

ประเภทหอพัก

ปัจจุบันหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เปิดให้บริการ ทั้งหมด 2 หอพัก แยกเป็นหอพักชาย 1 หอพัก และหอพักหญิง 1 หอพัก ได้แก่

1. หอพักชาย RBAC BOYS’ มีทั้งหมด 2 ตึก (ตึก A และตึก B) มีห้องพักทั้งหมด 130 ห้อง รับนิสิตได้ประมาณ 520 คน

สถานที่ตั้ง 420 ซ.ลาดพร้าว 107 แยก 30 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

2. หอพัก RBAC PLACE มีทั้งหมด 12 ตึก รับนิสิตได้ประมาณ 4,000 คน

2.1 หอพักหญิง มี 10 ตึก

2.2 หอพักชาย มี 2 ตึก