ฝ่ายหอพักนิสิต

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

N

สถานที่ตั้ง

อาคาร D  ชั้น 1  ห้อง D104

N

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์    เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

N

เบอร์โทรศัพท์

(02) 375 – 4480 – 6 ต่อ 151  (สำนักงาน)

RBAC Place & BoyS’

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยของนิสิตที่มีบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน เป็นแหล่งอบรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย โดยมีอาจารย์ประจำหอพักเป็นผู้ดูแลนิสิตหอพัก

ประเภทหอพัก

ปัจจุบันหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เปิดให้บริการ ทั้งหมด 2 หอพัก แยกเป็นหอพักชาย    1 หอพัก และหอพักหญิง 1 หอพัก ได้แก่

1. หอพักชาย RBAC BOYS’ มีทั้งหมด 2 ตึก (ตึก A และตึก B) มีห้องพักทั้งหมด 130 ห้อง    รับนิสิตได้ประมาณ 520 คน

สถานที่ตั้ง  420 ซ.ลาดพร้าว 107 แยก 30 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

2. หอพัก RBAC PLACE  มีทั้งหมด 12 ตึก รับนิสิตได้ประมาณ 4,000 คน

2.1 หอพักหญิง มี 10 ตึก

2.2 หอพักชาย มี 2 ตึก

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก

มีอาจารย์ดูแลให้คำปรึกษาทุกหอพัก
มีห้องพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยให้บริการหอพัก (เฉพาะ RBAC PLACE) กรณีนิสิตเจ็บป่วย
มี TV ส่วนกลางให้บริการสำหรับรับข่าวสารและความบันเทิง
มี Internet Wi-Fi ฟรี (เฉพาะ RBAC PLACE)
ภายในห้องพักมีเตียง ที่นอน หมอน และห้องน้ำบริการฟรีทุกหอพัก
มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญบริการทุกหอพัก
ทุกหอพัก มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สายตรวจ สน.ลาดพร้าว ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกหอพักมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
มีระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าหอพัก
มีรถราง (RBAC Tram) บริการรับส่งฟรี (เฉพาะ RBAC PLACE)