การศึกษาต่อเนื่อง

“หลักสูตรเพื่อคนทำงาน” เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

N

ปรับฐานเงินเดือน!

N

ปรับตำแหน่งงาน!

N

สอบข้าราชการ!

N

เพิ่มทักษะ!

การศึกษาต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

การศึกษาต่อเนื่อง

Z

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
Digital Media Design (B.Com.Arts)

จุดเด่นของสาขาวิชา

นิสิตสามารถออกแบบงานกราฟฟิกด้าน 3 มิติ ที่จะสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลงานเกี่ยวกับสื่อเสมือนจริง (Virtual Media Development) ได้ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) หรือ เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากการแสดงผลด้วยสื่อประสม การสร้างภาพ 3 มิติ ที่สามารถมองเห็นเหมือนเป็นภาพที่เป็น 3 มิติจริงๆ ด้วยการใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น แว่นตา 3 มิติ เข้าช่วยประกอบกับการใช้อุปกรณ์สำหรับการรับข้อมูลจากการเคลื่อนไหว สามารถสร้างภาพเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นได้ ตอบสนองการสั่งการด้วยวิธีปฏิบัติของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถรับรู้ได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง งานที่ประยุกต์ใช้ เช่น เกมส์ (counter strike โปเกมอนโก) เป็นต้น เครื่องมือฝึกอบรม สื่อการสอนเกี่ยวกับด้านการแพทย์ เครื่องจำลองการบิน หรือการจำลองเป็นโมเดลต่างๆ เป็นต้น

องค์ความรู้หลักของสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล

1. วิชาที่เรียนเกี่ยวกับด้านนิเทศศาสตร์ ได้แก่ หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การถ่ายภาพและภาพยนตร์

2. วิชาหลักที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบนิเทศศิลป์ การสเก็ตและการวาดภาพในระบบดิจิทัล การถ่ายภาพดิจิทัลแอนนิเมชั่นในงานภาพยนตร์ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการพัฒนาสื่อเสมือนจริง

ในการเรียนจะมีห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องมืดสำหรับวิชาถ่ายภาพ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกทักษะในการออกแบบงานเกี่ยวกับภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการพัฒนาสื่อเสมือนจริง

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตสำเร็จการศึกษา สามารถเป็นบุคลากรขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อดิจิทัล ดังนี้

1. นักนิเทศศาสตร์
2. นักออกแบบภาพกราฟฟิก
3. นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
4. นักออกแบบด้านวีดิทัศน์ รายการ ผลิตสื่อและภาพยนตร์
5. นักออกแบบฉาก ออกแบบแสง และออกแบบเสียง

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

6 + 3 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก