ระดับปริญญาตรี

1. คณะการบัญชี

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

2. คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน

– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

– สาขาวิชาธุรกิจการเงินและประกันภัย

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

– สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

3. คณะอุตสาหกรรมบริการ

– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ

– สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

– สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

– สาขาวิชาธุรกิจการบิน

– สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

4. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

– สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง

5. คณะวิเทศธุรกิจ

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

– สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

6. คณะการสื่อสารดิจิทัล

– สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

– สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

8. คณะนิติศาสตร์และการปกครอง

– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

9. คณะศึกษาศาสตร์

– สาขาวิชาพลศึกษา

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

10. บัณฑิตวิทยาลัย

– หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

– หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

✅

 

✅

✅

✅

✅

 

✅

✅

✅

✅

✅

✅

 

✅

 

✅

✅

 

✅

✅

 

✅

 

✅

✅

 

✅

✅

✅

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปีการศึกษา 2564