งานวิจัย

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

http://conference.ssru.ac.th/edu2019

61440027_1919339078166172_2004291285187297280_n 61453022_1919338771499536_4379426200083234816_n 61502099_1919338598166220_2122346617460752384_n 61644103_1919338444832902_1829903612831072256_n 61676717_1919338554832891_8164180106059710464_n 61783336_1919338988166181_6068257931290214400_n