ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

DISCOVER
RBAC University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.พ. เทียบอัตราเงินเดือนให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

วางใจได้ที่ RBAC ,THIS IS RBAC

Popular Programs

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

 B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)

โครงสร้างหน่วยกิตรวม 136 นก. (124 นก.+12 นก.)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

B.A. (Hotel and Event Management)

โครงสร้างหน่วยกิตรวม 135 นก. (123 นก.+12 นก.)

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ

B.A. (Sports and Wellness Services Industry Management)

โครงสร้างหน่วยกิตรวม 126 นก. (114 นก.+12 นก.)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสมัครเรียน RBAC

1. นิสิตประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านเกณฑ์พิจารณาและได้รับอนุมัติให้กู้ยืม นิสิตไม่ต้องนำเงินมาจ่ายก่อน สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลย

2. เมื่อนิสิตผ่านเกณฑ์ข้อ 1 มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมค่าครองชีพระหว่างเรียน

3. นิสิตสามารถสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยได้ ฟรี โดยชำระเพียงค่าสาธารณูปโภค

4. นิสิตมีสิทธิ์ได้รับเครื่องแบบนิสิต 2 ชุด และเสื้อกิจกรรม 1 ตัว ฟรี

5. นิสิตจะได้รับเอกสารประกอบการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ฟรี

6. นิสิตมีสิทธิ์ได้รับการจัดหางานทำระหว่างเรียน

7. มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิด

8. มีคลินิกภายในมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำในเวลาทำการปกติ

RBAC 3+1

หลักสูตร 3+1 คือหลักสูตรที่นิสิตศึกษาวิชาเรียนต่างๆในหลักสูตรเพียง 3 ปี และ นิสิตจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพที่ต้องการเป็นระยะเวลา 1 ปี เต็ม เราสนับสนุนให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านการทำงานกับมืออาชีพเพื่อตามหาความฝัน และ สิ่งที่ชอบในอาชีพที่ต้องการ หลักสูตร 3+1 ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่

ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต

ท่านผู้ก่อนตั้งมหาวิทยาลัย ประชุม รัตนเพียร เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 เป็นบุตรชายของนายอิ่ม และนางแวว รัตนเพียร โดยที่บิดานั้นเป็นกำนัน นายประชุมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด (ส.ส.ตราด) ถึง 4 สมัย คือ ในปี พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย, ในปี พ.ศ. 2518 และพ.ศ. 2519 สังกัดพรรคธรรมสังคม และในปี พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคประชากรไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี (ส.ส.นนทบุรี) 2 สมัย คือ ในปี พ.ศ. 2529 และพ.ศ. 2531 สังกัดพรรคประชากรไทยทั้ง 2 ครั้ง

This is RBAC

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

[dnxte_text_animation text_animation=”%91{%22value%22:%22RBAC Activies News%22,%22checked%22:0,%22dragID%22:-1}%93″ heading_tag=”h1″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” animation_fonts_font=”Kanit|300|||||||” text_orientation=”center” custom_margin=”||-5px|||” link_option_url=”https://www.rbac.ac.th/freshman/rbac-activities/” animation_fonts_font_size_tablet=”” animation_fonts_font_size_phone=”35px” animation_fonts_font_size_last_edited=”on|phone”][/dnxte_text_animation][dnxte_rating star_rating_alignment=”center” _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default” custom_margin=”-26px||-25px|||”][/dnxte_rating]
[dnxte_coverflowslider_parent dnxte_coverflow_loop=”on” dnxte_coverflow_centered_slides=”on” dnxte_coverflow_arrows=”on” dnxte_coverflow_arrow_color=”#0e1141″ dnxte_coverflow_arrow_background_color=”#fcf9eb” dnxte_coverflow_dots_color=”#000000″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” text_font=”Kanit||||||||” text_text_color=”#000000″ content_font=”Kanit|300|||||||” content_text_color=”#000000″ content_font_size=”16px”][dnxte_coverflowslider_child coverflowslider_layouts=”below-image” coverflowslider_text=”คลีนิคฟุตบอล “พี่สอนน้อง” ครั้งที่ 1″ coverflowslider_content=”

ประมวลภาพความอบอุ่นจากศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงในวงการลูกหนังที่พร้อมใจกันตบเท้าเข้ามาเปิด คลีนิคฟุตบอล “พี่สอนน้อง” ครั้งที่ 1

” coverflowslider_image=”https://www.rbac.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/IMG_4795.jpg” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” header_level=”h1″ header_font=”Kanit||||||||” header_font_size=”24px” content_font=”Kanit||||||||” content_text_color=”#000000″][/dnxte_coverflowslider_child][dnxte_coverflowslider_child coverflowslider_layouts=”below-image” coverflowslider_text=”มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต นำนิสิตเข้ารับทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์” coverflowslider_content=”

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมี ผศ.ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์จักรพงษ์ ปุนนะรา ได้นำนิสิตเข้ารับทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในวันอาทิตย์…

” coverflowslider_image=”https://www.rbac.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/IMG_0094-scaled.jpg” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” header_level=”h1″ header_font=”Kanit||||||||” header_font_size=”24px” content_font=”Kanit||||||||” content_text_color=”#000000″][/dnxte_coverflowslider_child][dnxte_coverflowslider_child coverflowslider_layouts=”below-image” coverflowslider_text=”“Campus Challenge 2020”” coverflowslider_content=”

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง B 602 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต……..

” coverflowslider_image=”https://www.rbac.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/IMG_5205-scaled.jpg” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” header_level=”h1″ header_font=”Kanit||||||||” header_font_size=”24px” content_font=”Kanit||||||||” content_text_color=”#000000″][/dnxte_coverflowslider_child][dnxte_coverflowslider_child coverflowslider_layouts=”below-image” coverflowslider_text=”คลีนิคฟุตบอล “พี่สอนน้อง” ครั้งที่ 1″ coverflowslider_content=”

โครงการ “อ้อมกอดพี่Ac LoveYou63” ที่ศูนย์พัฒนาผู้นำ RBAC เขาใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 พ.ย. 63

” coverflowslider_image=”https://www.rbac.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/โครงการอ้อมกอดพี่AC-LOVE-YOU-63_๒๐๑๒๐๑_16.jpg” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” header_level=”h1″ header_font=”Kanit||||||||” header_font_size=”24px” content_font=”Kanit||||||||” content_text_color=”#000000″][/dnxte_coverflowslider_child][dnxte_coverflowslider_child coverflowslider_layouts=”below-image” coverflowslider_text=”โครงการสัมมนา เตรียมตัวอย่างไร จบไปให้ได้งานทำ” coverflowslider_content=”

แขกรับเชิิญพิเศษ : อาจารย์พิเศษ ดร. ณัฐฐาวีรนุช ทองมี (VJ.จ๋า) นักแสดงที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงและ……..

” coverflowslider_image=”https://www.rbac.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/IMG_0982.jpg” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” header_level=”h1″ header_font=”Kanit||||||||” header_font_size=”24px” content_font=”Kanit||||||||” content_text_color=”#000000″][/dnxte_coverflowslider_child][dnxte_coverflowslider_child coverflowslider_layouts=”below-image” coverflowslider_text=”Blood Donation “ทำดีด้วยหัวใจ สายใยแห่งรัตนบัณฑิต”” coverflowslider_content=”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ทางสภากาชาดไทยได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตโดยฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และจัดหางานจัดกิจกรรม “Plus One Blood Donation, More Blood More Lives”

” coverflowslider_image=”https://www.rbac.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/MG_0017.jpg” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” header_level=”h1″ header_font=”Kanit||||||||” header_font_size=”24px” content_font=”Kanit||||||||” content_text_color=”#000000″][/dnxte_coverflowslider_child][dnxte_coverflowslider_child coverflowslider_layouts=”below-image” coverflowslider_text=”2 ศิลป์ผู้ยิ่งใหญ่ รวมใจคนดนตรี” coverflowslider_content=”

คอนเสริ์ต “เพื่อครูดนตรี” งานกิจกรรมคอนเสริ์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563

” coverflowslider_image=”https://www.rbac.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/118197485_3359256237631877_8053913106555855473_o.jpg” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” header_level=”h1″ header_font=”Kanit||||||||” header_font_size=”24px” content_font=”Kanit||||||||” content_text_color=”#000000″][/dnxte_coverflowslider_child][/dnxte_coverflowslider_parent]

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2375-4480-6

โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน