916x300 (1)
DSCF4458
916x300

กองทุนเพื่อการศึกษา

กองทุนเพื่อการศึกษา

การยืนยันแบบคำขอกู้ยืมฯพร้อมทั้งยืนยันยอดค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ดูรายละเอียด

ทำบุญวันแม่

ทำบุญวันแม่

หอพักมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบหอพักมหาวิทยาลัยฯ .......

โครงการถวายเทียนพรรษา

โครงการถวายเทียนพรรษา

โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.