RBAC 65

ระดับปริญญาตรี

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

4 + 3 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก

การตั้งคำถามของนิสิต (FAQ)

1. ขอดูรูปหอพัก และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างกรณีอยู่หอพัก
 • ตอบ ส่งรูปหอพักพร้อมบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหอพักดังนี้

1.1 เราอนุญาตให้นิสิตอยู่หอพัก ตั้งแต่ 2 คน – 4 คน ต่อห้อง ไม่อนุญาตให้อยู่คนเดียว เนื่องจากตัวเราเองเกิดเป็นอะ ไรขึ้นมาไม่มีใครช่วยเหลือได้จึงต้องมีเพื่อนร่วมห้อง

1.2 แรกเข้ามีค่ามัดจำ 500 บาท กรณีเราออกจากหอก่อนจบการศึกษา เงินค่ามัดจำเราจะคืนให้ตอนเราจบการศึกษา

1.3 นิสิตไม่ต้องเสียค่าหอพัก เสียเฉพาะค่าน้ำค่าไฟ กรณีอยู่ 4 คน จ่ายคนละ 300 บาท หากนิสิตอยู่3คน จ่ายคนละ 400 บาท และ กรณีอยู่ 2 คนจ่ายคนละ 600 บาท

1.4 มีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. มีระบบเข้าออกโดยนิสิตต้องสแกนนิ้วเข้าออกทุกครั้ง

2. ทุนการศึกษามีอะไรบ้าง
 • ตอบ 

1. กยศ. กรอ.

2.ทุนราชประชานุเคราะห์

3.ทุนความสามารถพิเศษ

   3.1 ทุนด้านกีฬา

   3.2 ทุนด้านศิลปวัฒนธรรม

3. การมีงานทำระหว่างเรียนมีลักษณะงานแบบไหน
 • ตอบ
 1. งานรายวัน
 2. งานPART TIME
 3. งานกึ่งประจำ (ทำหลังเลิกเรียน)
4. เด็กทีสมัครเรียนกับRBACแล้วจะได้รับอะไรไปบ้าง
 • ตอบ

  1.ชุดนิสิต โดยได้รับ เสื้อนิสิต 2 ตัว กางเกงสำหรับนิสิต 2 ตัว  กระโปรงสำหรับนิสิตหญิง 2 ตัว  ถุงเท้า 2 คู่ เข็มขัด+ หัวเข็มขัดของสถาบัน 1 ชุด  เข็มติดหน้าอก กระดุม ตุ้งติ้ง 1 ชุด เน็ทไท+เข็มติดไท 1 ชุดสำหรับนิสิตชาย  นิสิตหญิงรองเท้าผ้าใบ 1 คู่  นิสิตชายรองเท้าคัชชู 1 คู่ และเสื้อกิจกรรม 1 ตัว

  2.เอกสารประกอบการเรียนแจกฟรีตลอดหลักสูตร

5. มีสาขาอะไรบ้าง
 • ตอบ

ปีการศึกษา 2564 มี 9 คณะ 23 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มี 3 หลักสูตร

6. ค่าเทอมเท่าไร
 • ตอบ

คำนวณจากจำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนแต่ละเทอม + ค่าธรรมเนียมการศึกษา

7. เรียนกี่ปี
 • ตอบ

สำหรับนิสิต ม.6, ปวช  มีแผนการเรียนคือ 4 ปี 8 เทอม

สำหรับนิสิต ปวส. หรือ โอนย้ายจากม.อื่นๆ มีแผนการเรียน ตามการเทียบโอนได้ โอนได้มากก็เหลือเรียนน้อยลง

*การโอนย้ายจาก ม.อื่นๆ ต้องมีผลการเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ภาคการศึกษา

8. จะเทียบโอนปวส. ต้องทำอย่างไร
 • ตอบ

ทางมหาวิทยาลัยเทียบโอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขอให้ยื่นวุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรีจากม.อื่นๆ ที่สำนักบริหารวิชาการ  หรือส่งผ่านทาง อ.แนะแนว หรือนำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย

**เพื่อประโยชน์ของนิสิตควรส่งเอกสารก่อนการลงทะเบียนเพื่อลดปัญหาการลงทะเบียนซ้ำซ้อนกรณีเทียบโอนได้

9. จบ ปวส. สาขา.................. สามารถต่อสาขาอะไรได้
 • ตอบ

สามารถรับเทียบโอนได้ทุกสาขา ยกเว้น หลักสูตรทุน CP และหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ (3 หลักสูตร)

10. ต้องใช้ผลสอบ ทีแครช หรือไม่
 • ตอบ

มหาวิทยาลัยรับตรง ไม่ต้องมีผลสอบมาประกอบ แต่ในสาขาของคณะศึกษาศาสตร์ต้องมีการสอบคัดเลือกซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสอบเอง

***ปกติจะสอบในช่วงของวันขึ้นทะเบียนนิสิตและรับเข้ารายงานตัว เข้าเรียนต่อเลยค่ะ***

11. จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทียบโอนสาขาไหนได้มากที่สุด
 • ตอบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ จำนวน 132 หน่วยกิต

12. มีภาคพิเศษหรือไม่
 • ตอบ

ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยมี เสาร์-อาทิตย์ และเสาร์ หรือ อาทิตย์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • บัญชีบัณฑิต จำนวน 132 หน่วยกิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล จำนวน 132 หน่วยกิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ จำนวน 132 หน่วยกิต
 • นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 127 หน่วยกิต
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ จำนวน 135 หน่วยกิต (รับเฉพาะ ปวส.)
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล จำนวน 138 หน่วยกิต