หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

Bachelor of Public Administration Program (B.P.A.)

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

Z

Bachelor of Public Administration Program (B.P.A.)

สุดยอดนักจัดการ

การเป็นนักจัดการที่ดีต้องเลือกเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพราะเรามุ่งเน้นการบริหารกิจการภายในองค์กรทั้งหมดครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชนก็บริหารจัดการโครงการต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้สาขาวิชานี้ยังคงเป็นสาขาวิชาที่สามารถทำอาชีพได้หลากหลายมาก

มีโอกาสในการเติบโต

RBAC ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นและได้รับการอบรม ติวเข้ม สำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมการสอบเพื่อขึ้นบัญชีในการสอบภาค ก. ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงานในสายราชการต่อไป

อาชีพมั่นคง

ใครมีความฝันอยากทำงานราชการ ต้องเรียนสาขานี้เท่านั้น! เพราะว่าที่ RBAC เราสอนตั้งแต่หลักการคิด วิธีการทำงาน ตลอดจนการวิเคราะห์แบบงานราชการไทย แล้วสรุปอย่างเป็นระบบจึงทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นสาขาของคนราชการตัวจริง

จบไปทำงานอะไร?
  • นักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • นักพัฒนาชุมชน
  • นักวิชาการ
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • เจ้าหน้าที่จัดการในองค์กรมหาชนทั้งภาครัฐ-เอกชน
  • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

Bachelor of Public Administration Program (B.P.A.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

6 + 9 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก