สาขานิติศาสตร์และการปกครอง

จุดเด่นของนิติศาสตร์

N

รู้จริงเรื่องนิติ

N

มั่นคง ยุติธรรม

N

พร้อมใบประกอบวิชาชีพ

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่นของนิติศาสตร์

รู้จริงเรื่องนิติ

เรียนกับ “ตัวจริง” แห่งวงการนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น การว่าความ การร่างคำขอ/สัญญา ร่างคำฟ้อง คำแถลง การเขียนพินัยกรรม เด็กนิติศาสตร์ของเราทำได้หมดเนื่องจากมีอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงประสบการณ์ในวงการนิติศาสตร์มาร่วมสอนและแชร์ประสบการณ์จริงของคนนิติศาสตร์

มั่นคง ยุติธรรม

เมื่อจบไปแล้วสามารถหาความรู้เรียนต่อในสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อไปสอบ “เนติบัณฑิตที่เรียกได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของเด็กนิติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะการที่คุณจะเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการต้องผ่านการสอบ เนติบัณฑิต ก่อนถึงสามารถประกอบอาชีพนิติศาสตร์ขั้นสูงได้

พร้อมใบประกอบวิชาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะติวเข้มข้อสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เช่น การฝึกว่าความในศาลจำลอง การเขียนคำร้อง เขียนสำนวนฟ้อง เป็นต้น ให้นิสิตทุกคนสอบนำไปใช้ในการสอบใบประกอบวิชาชีพการว่าความจากสำนักสภาทนายความเพื่อเป็นในเบิกทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

จบไปทำงานอะไร?

ทนายความ (Lawyer)

นิติกร/ที่ปรึกษากฏหมาย (Legal Advisor)

ทหาร/ตำรวจ (Military / Police)

ปลัดอำเภอ  (administrative assistant)

เจ้าหน้าที่สรรพากร (Revenue Officer)

ศุลกากร (Customs and Excise)

อัยการ/ผู้พิพากษา (Prosecutor / Judge)

นักวิชาการกฏหมาย (Law scholar)

 

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
Bachelor of Laws (LL.B.)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม

\

สาขานิติศาสตร์เรียนอะไรบ้าง?

รายละเอียดเพิ่มเติม