รวมสรุป!

14 หลักสูตร ป.ตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ พร้อมเทียบโอนได้

“ทำงานแล้ว ก็เรียนต่อได้” “เรียนวันเดียวได้ เรียน 2 วันยิ่งดี”

N

เลือกเรียนได้

N

เปิดรับสมัคร

01. สาขาการบัญชี

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

02. สาขาการตลาดดิจิทัล

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

03. ออกแบบสื่อดิจิทัล

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

04. สื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

05. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

06. นิติศาสตร์

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

07. รัฐประศาสนศาสตร์

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

08. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

09. การจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

10. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

11. การโรงแรมและอีเว้นท์

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

12. นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

13. การจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านกีฬาและสุขภาพ

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

14. การดนตรีและศิลปะการแสด

1) เลือกเรียนได้

✅เรียน 1 วัน (เสาร์/อาทิตย์)
✅เรียน 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

2) เปิดรับสมัคร

✅หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับสมัคร ม.6 , ปวช.)
✅หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เปิดรับสมัคร ปวส. , ปริญญาตรี))

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก