คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้าน การบัญชี
 2. สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้ หรือสามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ไม่จำกัด เพศ / อายุ
 6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้ร่วมงานสูง
 7. มหาวิทยาลัยฯ มีประกันสังคมและประกันอุบัติเหตุ

วิธีการสมัคร

 1. ส่งประวัติและเอกสารได้ที่ Emaill : hr.rbac@hotmail.com
 2. ส่งประวัติและเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เลขที่ 306 ลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 3. สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร A ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์สุภาวัลย์ นันทวัน ณ อยุธยา ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล                                                โทร. (02)375-4480-6 ต่อ 104

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

7 + 5 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

DISCOVER
RBAC University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.พ. เทียบอัตราเงินเดือนให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ