Announcement

RBAC News

ประกาศรับสมัครงาน

ด้วยฝ่ายบัญชี  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ต่อไปนี้

ตำแหน่ง                      :   พนักงานบัญชีทั่วไป (GENERAL  ACCOUNTANT)

สังกัด                         :   ฝ่ายบัญชี

วุฒิการศึกษา                :   ปริญญาตรี ด้านบัญชี เท่านั้น

ลักษณะงานโดยสังเขป    :

  • ดูแลระบบบัญชีแยกประเภท
  • จัดทำงบการเงินประจำปี
  • จัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ

อายุ                           :   ไม่จำกัด

เพศ                           :   ชาย หรือ หญิง

ประสบการณ์               :   ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ความสามารถอื่น           :   สามารถใช้โปรแกรม EXCEL ได้พอสมควร

ช่องทางการรับสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร A ชั้น 2

(จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  โทร. 02 375 4480-7 ต่อ 104

  1. ส่งประวัติและเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เลขที่ 306 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

  1. ส่งประวัติและแนบเอกสารทาง Email : hr_rbac@hotmail.com

โครงการเรียนกับมืออาชีพ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรี และศิลปะการแสดง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดโครงการ “เรียนกับมืออาชีพ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565” เปิดเรียน : ดนตรีและศิลปะการแสดง พื้นฐานการแสดง ระยะเวลา 12 ชั่วโมง เรียนฟรี เริ่มเรียนวันที่11 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 รับจำนวนจำกัดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ ไปใช้ประยุกต์ในการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตลอดจนการสร้างงานด้านดนตรี และศิลปะการแสดง
กติกา และการรับสมัคร
1. ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติครบ คือ อยู่ในระหว่างศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. จำกัดชั้นเรียนละ 25 คน
3. ผู้เรียน 1 ท่าน สามารถเลือกเรียนได้ 1 วิชาเท่านั้น
4. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามวัน เวลา ที่กำหนดให้ครบ 4 ครั้ง
5. ผู้เรียนสมัครได้ด้วยการ สแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2566
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อให้เข้าไลน์กลุ่มในลำดับต่อไป

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ท่านในการพิจารณา นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ และเพจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ทั้งนี้มอบหมายให้อาจารย์พัฐชญามาศ อุดหนุน เป็นผู้ประสานงานในการให้ข้อมูลต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 66

13 + 8 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

DISCOVER
RBAC University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.พ. เทียบอัตราเงินเดือนให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ