สาขาการบัญชี

จุดเด่นของสาขาการบัญชี

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

ทำไมต้องเรียนบัญชี RBAC ?

เป้าหมายชัดเจน!

ข้อดีของการเรียนบัญชีคือ รู้ว่าตัวเองชอบอะไร? จบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้น้องๆที่สนใจสาขาการบัญชี ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาตัวเองให้เจอและสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน พร้อมกับพัฒนาตนเองด้วยการฝึกภาษาก็จะยิ่งสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

รอบคอบแม่นยำ!

”ความน่าเชื่อถือ” คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนบัญชี RBAC เพราะที่นี่เรามุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในการทำบัญชีอย่างถูกต้อง แม่นยำ จนถึงการใช้ชีวิตต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ จึงทำให้นิสิตสามารถมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพ “นักบัญชี” ได้อย่างแน่นอน

มีงานรองรับ!

สาขาการบัญชีเป็นสาขาที่สามารถประกอบวิชาชีพได้โดยตรง เนื่องจากเป็นตำแหน่งงานที่ตลาดแรงงานยังต้องการอยู่เสมอในทุกๆองค์กร เพราะว่าการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายต้องผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือบริษัทเอกชนก็มีความต้องการเด็กบัญชีอยู่ตลอด

จบไปทำงานอะไร?
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants: CPA)
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA)
  • ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor: IA)
  • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี
  • เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน (General Accounting  Office  Auditor: GAO)
  • พนักงานบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ / เอกชนผู้ทำบัญชีอิสระ
  • ผู้วางระบบบัญชี
  • นักบัญชีบริหาร
  • ที่ปรึกษาด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านระบบการควบคุมภายใน
  • พนักงานสถาบันการเงิน/ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายคลังสินค้าฝ่ายวางแผนกำไร/ฝ่ายงบประมาณ

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.) – สาขาการบัญชี

Bachelor of Accountancy (ฺB.Acc.)

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

สาขาบัญชีเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม