สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

จุดเด่นของสาขาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

N

ใส่ใจบริการ

N

ความรู้ทันสมัย

N

ฝึกงานจริง ประสบการณ์จริง

N

จบไปทำงานอะไร?

คณะการบัญชีเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสาขา

การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

ใส่ใจบริการ

หัวใจของเด็กการโรงแรมคือ “การบริการเพราะที่ RBAC มุ่งเน้นสอนให้นิสิตมีพื้นฐานเข้าใจเกี่ยวกับงานจัดเลี้ยงต่างๆมีใจรักในงานบริการ เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเพื่อทำให้สามารถตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรียนกับตัวจริง!

เรียนอย่างสนุกสนานโดยบุคลากรของสายการบินชั้นนำ ผู้มากประสบการณ์ในอาชีพสายการบินมากกว่า 30 ปี ครอบคลุมในส่วนของอุตสาหกรรมธุรกิจการบินทั้งหมด อาทิเช่น พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน งานติดต่อประสานงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะการให้บริการแก่นิสิตเพื่อออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<br /> ฝึกงานจริง ประสบการณ์จริง

เรียนทั้งภาคทฤษฏีและเน้นด้านปฏิบัติการในห้องปฏิบัติงานจำลอง เช่น งานบริการส่วนหน้า การบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งมีการสอน Housekeeping เพิ่มเติมจากหลักสูตรในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น เทคนิคการจัดดอกไม้เพื่องานพิเศษ การฝึกผสมเครื่องดื่ม นอกจากนี้นิสิตสาขาวิชาฯ ต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

จบไปทำงานอะไร?
  • ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
  • พนักงานต้อนรับโรงแรม
  • เจ้าหน้าที่จัดการห้องพัก
  • เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง/ห้องอาหาร
  • ข้าราชการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  • ผู้จัดงานอีเว้น/นิทรรศการ
  • พนักงานฝ่ายขายและการตลาด

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
B.A. (Hotel and Event Management)

 

ประวัติประจำตัว

9 + 3 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก