หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรมและอีเว้นท์

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

Z

สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรมและอีเว้นท์

Bachelor of Arts (B.A.) – Hotel and Event Management

ใส่ใจบริการ

หัวใจของเด็กการโรงแรมคือ “การบริการเพราะที่ RBAC มุ่งเน้นสอนให้นิสิตมีพื้นฐานเข้าใจเกี่ยวกับงานจัดเลี้ยงต่างๆมีใจรักในงานบริการ เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเพื่อทำให้สามารถตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความรู้ทันสมัย

ตลอดหลักสูตรนิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มีองค์ความรู้ในด้านงานบริหาร มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีความโดดเด่นในด้านการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านโรงแรมและยังเป็นผู้ชำนาญการที่สามารถส่งมอบการบริการได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Butler) บนพื้นฐานวิถีไทยในระดับสากล

ฝึกงานจริง ประสบการณ์จริง

เรียนทั้งภาคทฤษฏีและเน้นด้านปฏิบัติการในห้องปฏิบัติงานจำลอง เช่น งานบริการส่วนหน้า การบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งมีการสอน Housekeeping เพิ่มเติมจากหลักสูตรในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น เทคนิคการจัดดอกไม้เพื่องานพิเศษ การฝึกผสมเครื่องดื่ม นอกจากนี้นิสิตสาขาวิชาฯ ต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง

จบไปทำงานอะไร?
  • ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
  • พนักงานต้อนรับโรงแรม
  • เจ้าหน้าที่จัดการห้องพัก
  • เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง/ห้องอาหาร
  • ข้าราชการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  • ผู้จัดงานอีเว้นท์/นิทรรศการ
  • พนักงานฝ่ายขายและการตลาด

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรมและอีเว้นท์
Bachelor of Arts (B.A.) – Hotel and Event Management

 

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

10 + 7 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก