หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาธุรกิจการบิน

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

Z

สาขาธุรกิจการบิน

Bachelor of Arts (B.A.) – Aviation Business

บุคลิกดีจริง!

บุคลิกภาพที่ดีและการใส่ใจคือหัวใจของการบริการเพราะที่ RBAC เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมบุคลิกภาพให้มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมเครื่องแบบพนักงานสายการบินให้นิสิตได้รับความมั่นใจและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ

เรียนกับตัวจริง!

เรียนอย่างสนุกสนานโดยบุคลากรของสายการบินชั้นนำ ผู้มากประสบการณ์ในอาชีพสายการบินมากกว่า 30 ปี ครอบคลุมในส่วนของอุตสาหกรรมธุรกิจการบินทั้งหมด อาทิเช่น พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน งานติดต่อประสานงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะการให้บริการแก่นิสิตเพื่อออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์จริง!

ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินชั้นนำให้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สายการบินชั้นนำ พร้อมทั้งลงมือปฎิบัติงานจริงกับสถานที่จริง! ช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานกับมืออาชีพอีกด้วย

จบไปทำงานอะไร?

– เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller)
– พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant/Cabin crew/Cabin attendant)
– พนักงานบริการภาคพื้น (Ground Attendant/Ground Services/Airport Station Attendant)
– เจ้าหน้าที่บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Equipment Services)
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo Services)
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน (Catering)
– เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (Airline Ticket Agent)
– เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน (Reservation Sales Agent)
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – สาขาวิชาธุรกิจการบิน
Bachelor of Arts (B.A.) – Aviation Business

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

13 + 5 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก