หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

Z

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) – Sports and Wellness Services Industry Management

รู้จริงเรื่องการกีฬา

เรียนรู้ศึกษากระบวนการบริหารจัดการทางกีฬาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น การจัดการแข่งขัน,การบริหารธุรกิจกีฬา,การทำตลาดทางกีฬา,การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา,กฎหมายทางกีฬา,สิทธิประโยชน์ทางกีฬาและบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีวิชาภาคปฏิบัติทางกีฬาที่นิสิตต้องเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการจัดการแข่งขัน เช่น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน แอโรบิกและว่ายน้ำให้น้องๆได้เรียนกันแบบจัดเต็ม

เรียนกับตัวจริง

มีการนำนิสิตศึกษาดูงานในสถานประกอบการณ์ทางกีฬา ในด้านการบริหารจัดการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนนิสิตต้องออกฝึกประสบการณ์จริงในหน่วยงานต่างๆ ทางกีฬาทั่วประเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม

ยกระดับสู่สากล

นิสิตที่เรียนสาขาวิชาการจัดการการกีฬา จะต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้ทันที หลากหลาย ทั้งทางด้านการบริหารจัดการศูนย์กีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

จบไปทำงานอะไร?
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
  • ผู้ฝึกสอนฟิตเนต
  • นักกายภาพบำบัด
  • นักโภชนาการทางด้านกีฬา
  • เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • เจ้าหน้าที่ประจำสาธารณสุข
  • เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ
Bachelor of Business Administration (B.B.A.) – Sports and Wellness Services Industry Management

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

12 + 9 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก