หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

Z

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) – Digital Marketing

ชีวิตต้องอัพเดท

“โลกออนไลน์” ถ้าไม่อยากตกกระแสต้องอัพเดท! ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร,ความนิยม โดยเฉพาะเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลล้วนแล้วแต่ตอบโจทย์นักการตลาดออนไลน์ที่ออกมาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อยู่เสมอเพราะ การตลาดดิจิทัล คือการวิ่งไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยั้ง

ตลาดใหญ่ที่สุด!

สาขาวิชา “การตลาดดิจิทัล” มุ่งสู่ตลาดแห่งโลกอนาคตด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการ “ขายสินค้า” โดยอาศัยเครื่องมือทางการตลาดที่จะทำให้ ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดทั่วทั้งโลกได้ในพริบตา

รู้จริงเรื่องออนไลน์

เรียนจริง ทดลองจริง! ที่นี่เราสอนให้นิสิตมีความรู้ครอบคลุม รอบด้าน เรื่องการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการผลิต การจัดการขนส่งต่างๆที่ควรรู้ จนถึงการทำหน้าร้านออนไลน์เพื่อเป็นสุดยอดแม่ค้าออนไลน์ในอนาคต

จบไปทำงานอะไร?
  • แม่ค้าออนไลน์
  • ผู้ประกอบการออนไลน์
  • นักการตลาดออนไลน์
  • นักเขียนคอนเท้น
  • Youtuber/Influencer
  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • นักโฆษณา/ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) – การตลาดดิจิทัล
Bachelor of Business Administration (B.B.A.) – Digital Marketing

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

7 + 12 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก