หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

Z

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

Bachelor of Business Administration (ฺB.B.A.) – Information Technology for Business Management

สุดยอดนักวิเคราะห์

เรียน “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ” RBAC แล้วได้เป็นสุดยอดนักวิเคราะห์เพราะที่นี่สอนให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น หลักการตลาด ระบบเศรษฐกิจ การเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล AI สิ่งเหลานี้คือแหล่งข้อมูลมหาศาลที่นิสิตจะสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดในการทำงาน

 

ต้องมีทุกองค์กร

นักวิเคราะห์เป็นตำแหน่งที่ทุกบริษัทหรือองค์กร ไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ก็ยังคงจำเป็นต้องมีนักวิเคราะห์ อย่างน้อย 1-2 คนเพื่อจัดการระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ (Big Data) เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

มีอิสระทางการเงิน

เข้าสู่โลกยุคใหม่อย่างเต็มตัวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมเรียนรู้ทุกช่องทางเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างมีหลักการและเทคนิคช่วยเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและมีอิสระภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

จบไปทำงานอะไร?
  • พนักงานการเงิน/ธนาคาร
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
  • โปรแกรมเมอร์/Web Master
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล
  • นักการตลาด/นักโฆษณา
  • นักวิชาการ
  • ที่ปรึกษาการลงทุน
  • นักประเมินโครงการ
  • ผู้ประกอบการ SME

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

Bachelor of Business Administration (ฺB.B.A.) – Information Technology for Business Management

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

3 + 12 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก