คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

จุดเด่นของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

N

สุดยอดนักวิเคราะห์

N

ต้องมีทุกองค์กร

N

เงินเดือนสูงที่สุด

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่นของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

สุดยอดนักวิเคราะห์

เรียน “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ” RBAC แล้วได้เป็นสุดยอดนักวิเคราะห์เพราะที่นี่สอนให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น หลักการตลาด ระบบเศรษฐกิจ การเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล AI สิ่งเหลานี้คือแหล่งข้อมูลมหาศาลที่นิสิตจะสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดในการทำงาน

 

ต้องมีทุกองค์กร

นักวิเคราะห์เป็นตำแหน่งที่ทุกบริษัทหรือองค์กร ไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ก็ยังคงจำเป็นต้องมีนักวิเคราะห์ อย่างน้อย 1-2 คนเพื่อจัดการระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ (Big Data) เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เงินเดือนสูงที่สุด

อาชีพสายโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) คือสายงานที่เงินเดือนสูงที่สุดในตำแหน่งของ IT หรือสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากตลาดแรงงานยังคงขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานโปรแกรมเมอร์และวิเคราะห์หลังบ้านอยู่น้อยมากและเป็นสาขาที่คนเรียนน้อย แต่ความเป็นจริงแล้วเงินเดือนสายนี้สูงที่สุดเลยจ้า

จบไปทำงานอะไร?
  • พนักงานการเงิน/ธนาคาร
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
  • โปรแกรมเมอร์/Web Master
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล
  • นักการตลาด/นักโฆษณา
  • นักวิชาการ
  • ที่ปรึกษาการลงทุน
  • นักประเมินโครงการ
  • ผู้ประกอบการ SME

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

Bachelor of Business Administration (ฺBb.A.) – Information Technology for Business Management

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

\

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจเรียนอะไรบ้าง?

รายละเอียดเพิ่มเติม