หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

Z

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Bachelor of Science (B.B.A.) – Logistics and Supply Chain Management

ตัวจริงเรื่องโลจิสติกส์

“สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ได้เรียนรู้ครอบคลุมตั้งแต่ดูแลการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรตลอดจนเรื่องการขนส่ง (ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ) พร้อมทั้งฝึกงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงกว่า 400 ชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนิสิตตลอดการฝึกงานเพื่อต่อยอดให้นิสิตสามารถแข่งขันเข้าสู่การค้าระดับสากล

ก้าวสู่โลกยุคใหม่

 โลจิสติกส์ไม่มีวันตายบนโลกออนไลน์ เพราะโลกยิ่งหมุนเร็วขึ้น การติดต่อสื่อที่รวดเร็วมากขึ้น ยิ่งทำให้โลจิสติกส์ที่เติบโตได้ไวขึ้นเท่านั้น เพราะนอกจากเรื่องขนส่งแล้ว จุดแข็งของโลจิสติกส์คือ “การติดต่อสื่อสาร” ที่มีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

มีตลาดรองรับ

ปัจจุบันสาขาโลจิสติกส์ถือว่าเป็นสาขาอันดับต้นๆของประเทศที่ยังขาดแรงงานในตลาดอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากตลาดมีการเติบโต การแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ระบบกลไกตลาดยังคงต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ขององค์กรมาช่วยพัฒนาต่อยอดการจัดการภายให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

จบไปทำงานอะไร?

– เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

– เจ้าหน้าที่ศุลกากร

– เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบก

– นักวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

– พนักงานขนส่งสินค้า

– หัวหน้าคลังสินค้า

– เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์

– เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม

– เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) – สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Bachelor of Science (B.B.A.) – Logistics and Supply Chain Management

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

3 + 14 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก