สาขาวิชาธุรกิจการเงินและประกันภัย

จุดเด่นของสาขา

N

ตัวจริงเรื่องทำกำไร

N

ใบประกอบวิชาชีพ

N

มีเครือข่ายพร้อมทำงาน

N

จบไปทำงานอะไร?

สาขาวิชาธุรกิจการเงินและประกันภัยเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น

สาขาวิชาธุรกิจการเงินและประกันภัย

ตัวจริงเรื่องทำกำไร

โลกยุคใหม่…อยากหาเงินให้ได้ไวต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย! เพราะปัจจุบันความรวดเร็วคือความได้เปรียบในการลงทุนยิ่งรู้ก่อนยิ่งได้เปรียบทำให้ที่นี่เราสอนน้องๆได้รู้จักการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการลงทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกการเงินและการลงทุนได้อย่างทันยุคทันสมัย

ใบประกอบวิชาชีพ

พร้อมปฏิบัติงานได้จริง เพราะมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อมสู่อาชีพทางการเงินและประกันภัย มุ่งเน้นให้นิสิตสอบได้ใบประกาศทางวิชาชีพได้ก่อนจบหลักสูตร อาทิ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต เป็นต้น

มีเครือข่ายพร้อมทำงาน

มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอาจารย์ประจำ วิทยากรจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรรวมทั้งวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เพราะสาขาทำ MOU กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จบไปทำงานอะไร?
 • นักลงทุน
 • นักการเงินอิสระ
 • พนักงานสินเชื่อ
 • ผู้ประกอบการ SME
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • นักการตลาด
 • ผู้จัดการกองทุน
 • เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน

  หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การและการธนาคาร) – บธ.บ. (ธุรกิจการเงินและประกันภัย)

  Bachelor of Business Administration (Finance and Insurance Business) – B.B.A. (Finance and Banking)

  ประวัติประจำตัว

  1 + 9 =

  Rattana Bundit University

  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

   

  N

  เครื่องแบบนิสิตฟรี

  N

  เอกสารประกอบการเรียนฟรี

  N

  บริการหอพักฟรี

  N

  WIFI รอบมหาวิทยาลัย

  N

  บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

  N

  รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก