คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

จุดเด่นของสาขา

N

ตัวจริงเรื่องทำกำไร

N

เพิ่มโอกาสในการลงทุน

N

ใบประกอบวิชาชีพ

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่นของสาขาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

ตัวจริงเรื่องทำกำไร

โลกยุคใหม่…อยากหาเงินให้ได้ไวต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย! เพราะปัจจุบันความรวดเร็วคือความได้เปรียบในการลงทุนยิ่งรู้ก่อนยิ่งได้เปรียบทำให้ที่นี่เราสอนน้องๆได้รู้จักการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการลงทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกการเงินและการลงทุนได้อย่างทันยุคทันสมัย

เพิ่มโอกาสในการลงทุน
 1. เข้าร่วมแข่งขัน Young Financial Star กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. เข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. การอบรม New Breed IC
ใบประกอบวิชาชีพ

ใบเบิกทางก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะที่ RBAC เราพร้อมผลักดันให้นิสิตเข้าสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ทางด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน) หรือ IC รวมทั้งการเข้าอบรมทางด้านการเงินและการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มแนวทางในการประกอบอาชีพรวมถึงเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับการลงทุนในอนาคต

จบไปทำงานอะไร?
 • นักลงทุน
 • นักการเงินอิสระ
 • พนักงานสินเชื่อ
 • ผู้ประกอบการ SME
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • นักการตลาด
 • ผู้จัดการกองทุน
 • เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน

  หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การและการธนาคาร)
  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
  Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
  B.B.A. (Finance and Banking)

  N

  เครื่องแบบนิสิตฟรี

  N

  เอกสารประกอบการเรียนฟรี

  N

  บริการหอพักฟรี

  N

  WIFI รอบมหาวิทยาลัย

  N

  บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

  N

  รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

  \

  สาขาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุนเรียนวิชาอะไรบ้าง?

  รายละเอียดเพิ่มเติม