คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สาขาการดนตรีและศิลปะการแสดง

“เรียนอย่างสนุกสนาน…แล้วออกไปทำงานอย่างมืออาชีพ” สนุกไปกับการเรียน คือหัวใจของเด็กอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพราะที่นี่จะสอนให้น้องๆสามารถเลือกเรียนได้เรียนรู้เรื่องของวงการบันเทิงแบบเจาะลึก ทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลังจากคนบันเทิงผู้คร่ำวอดที่คอยสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงและร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำงานในวงการบันเทิงพร้อมร่วมลงมือปฏิบัติจริงที่จะช่วยให้นิสิตสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ

N

บุคลิกดีจริง!

N

เรียนกับตัวจริง!

N

ประสบการณ์จริง!

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่นของสาขา

การดนตรีและศิลปะการแสดง

บุคลิกดีจริง!

บุคลิกภาพที่ดีและการใส่ใจคือหัวใจของการบริการเพราะที่ RBAC เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมบุคลิกภาพให้มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งเสริมบุคลิกให้นิสิตมีประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ

เรียนกับตัวจริง!

เรียนอย่างสนุกสนานโดยบุคลากรของสายการบินชั้นนำ ผู้มากประสบการณ์ในอาชีพสายการบินมากกว่า 30 ปี ครอบคลุมในส่วนของอุตสาหกรรมธุรกิจการบินทั้งหมด อาทิเช่น พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน งานติดต่อประสานงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะการให้บริการแก่นิสิตเพื่อออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์จริง!

ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินชั้นนำให้นำนิสิตชั้นปีที่ 4ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สายการบินชั้นนำ พร้อมทั้งลงมือปฎิบัติงานจริงกับสถานที่จริง! ช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานกับมืออาชีพอีกด้วย

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?

การเรียนการสอนในคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใช้วิธีการสอนแบบ (CBL) Creativity-based learning เป็นหลักสูตรการสอนที่จะสร้างผู้เรียนให้มีอิสระและใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด สนุกสนานไปกับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในทุกรายวิชาเมื่อเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที เพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียน มีความพร้อมกับการทำงานจริงในขณะที่ยังเรียนไปจนจบการศึกษา

จบไปทำงานอะไร?

A.เบื้องหน้า

นักแสดง/พิธีกร (Actor/MC)

นายแบบ/นางแบบ (Model)

นักเต้น (Dancer)

นักร้อง/นักดนตรี (singer/musician)

รับจัดงานแสดง (Event)

______________________________

B.เบื้องหลัง

ผู้จัดละคร

ผู้เขียนบทการแสดง

ผู้กำกับการแสดง

ผู้กำกับเวที

ผู้ฝึกสอนการแสดง

นักออกแบบท่าเต้น

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – สาขาวิชาการดนตรีและศิลปะการแสดง
Bachelor of Arts – B.A. (Music and Performing Arts Creative Industry)

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

\

สาขาการดนตรีและศิลปะการแสดงเรียนอะไรบ้าง?

รายละเอียดเพิ่มเติม